Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

24/06/2015

Ο ΑΣΕΕ Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» στα πλαίσια του  Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων (ν. 4036/2012-ΦΕΚ Ά 8) σύμφωνα με το οποίο η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση, επιτρέπεται εφόσον εξασφαλιστεί η χρήση από άτομο ή υπό την επίβλεψη ατόμου που του έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό γνώσης ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων και σε συνεργασία με Εκπαιδευτικά Κέντρα διοργανώνει σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις για τους παραγωγούς μέλη του. Επίσης προγραμματίζει ημερομηνίες εξέτασης στα αντίστοιχα εξεταστικά κέντρα.

Οποιεσδήποτε άλλες διευκρινήσεις δίνονται στα γραφεία του συνεταιρισμού από τους αρμόδιους υπαλλήλους ή στο τηλέφωνο 2731044780.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προβούν σε δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του Συνεταιρισμού με καταληκτική ημερομηνία 15-07-2015.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις ημερομηνίες εξέτασης.

Για τον ΑΣΕΕ Αμυκλών

Λάζαρης Φάνης

Γεωπόνος

 

Εκτύπωση άρθρου