Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ

09/10/2015

Στα πλαίσια της εφαρμογής της Συνδεδεμένης Επιδότησης για τα πορτοκάλια που οδηγούνται στη χυμοποίηση ο Αγροτικός Συνεταιρισμός "ΛΑΚΩΝΙΑ" απέστειλε στις 08-10-20125 επιστολή ενημέρωσης προς τα μέλη του με σκοπό την ενημέρωση αυτών.Καλεί επίσης τα μέλη να προβούν σε δηλώσεις συγκομιδής για την περίοδο 2015-16 προκειμένου να επιτευχθεί ο σωστός προγραμματισμός όλων των απαραίτητων εργασιών. Αναλυτικά η επιστολή παρουσιάζεται παρακάτω:

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συνεταιρισμού                                                                            

 

Αξιότιμες κυρίες και  κύριοι,

Αφορμή της παρούσης επιστολής είναι κυρίως οι όποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται κατά την τρέχουσα περίοδο στην καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων στους παραγωγούς εσπεριδοειδών και όχι μόνο αυτών.

Ήδη οι περισσότεροι έχουμε διαπιστώσει κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2015 ενώ δηλώθηκαν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με τα αντίστοιχα είδη σε αυτές, δεν έχει υπολογιστεί το ποσό της επιδότησης που αναλογεί σε κάθε παραγωγό.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική χρονιά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα πάντα με τα συμφωνηθέντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των δικαιωμάτων στους κατέχοντες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Η Διοίκηση του Συνεταιρισμού σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες αυτού παρακολούθησαν από την αρχή των συζητήσεων τις εξελίξεις στο θέμα και μάλιστα παρενέβησαν ουσιαστικά είτε μέσω της ΠΑΣΕΓΕΣ είτε απευθείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής επιδότησης για τους παραγωγούς μέλη του. Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα αφενός τη διατήρηση της επιδότησης σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με τις αλλαγές που πρόκειται να εφαρμοστούν και αφετέρου την εξασφάλιση επιδότησης ξεχωριστής για τα πορτοκάλια που οδηγούνται στη χυμοποίηση. Πιο συγκεκριμένα καθιερώνεται από το έτος 2015 και για κάθε έτος μέχρι το 2020 στρεμματική επιδότηση ( Συνδεδεμένη Ενίσχυση) εξτρά από τη σταθερή αρκεί να χυμοποιούνται τουλάχιστον 700 κιλά πορτοκαλιών ανά στρέμμα καλλιέργειας.

Βέβαια η χυμοποίση αυτών πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιηθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που τηρούν άδειες λειτουργίας και απαραίτητες πιστοποιήσεις και μόνο διαμέσου Συνεταιρισμών ή και Ομάδων Παραγωγών προκειμένου να μπορούν να ελεγχθούν από τις εποπτεύουσες αρχές (ΟΠΕΚΕΠΕ) και να μην παρατηρούνται φαινόμενα στρεβλώσεων προηγούμενων ετών που παρεμφερή μέτρα είχαν εφαρμοστεί.

Ο Συνεταιρισμός μας, τηρεί και Ομάδα Παραγωγών, τη μοναδική στο Νομό Λακωνίας, και έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το χυμοποιείο να αποτελεί εγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη συμμετοχή του στη συνδεδεμένη αυτή ενίσχυση.

Για την επίτευξη όμως του όλου εγχειρήματος και για αποφυγή λαθών που ενδεχομένως να οδηγήσουν στο να χαθεί η συνδεδεμένη αυτή ενίσχυση οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας.

Ο Συνεταιρισμός από την πλευρά του θα εξασφαλίσει κατά το δυνατό την άμεση συγκομιδή της παραγωγής και καταχώρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή της συνδεδεμένης επιδότησης.

Από την άλλη πλευρά ο κάθε παραγωγός μέλος οφείλει να κατανοήσει ότι δεν πρέπει να οδηγηθεί ούτε ένα πορτοκάλι σε άλλα χυμοποιεία που ενδεχομένως δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση είτε επειδή δεν έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ως βιομηχανικές μονάδες είτε επειδή η διακίνηση της παραγωγής δε γίνεται οργανωμένα μέσω Συνεταιρισμού ή Ομάδας Παραγωγών.

Τέλος για την ομαλή διαδικασία συγκομιδής αλλά ταυτόχρονα και το σωστό προγραμματισμό καλούνται όλοι οι παραγωγοί – μέλη του ΑΣΕΕ να υποβάλλουν δηλώσεις συγκομιδής είτε με τη φυσική τους παρουσία στα γραφεία του Συνεταιρισμού είτε μέσω τηλεφώνου στους υπεύθυνους προγραμματισμού κυρίους Σουμάκη Ιωάννη και Τσιριγώτη Ηλία στο τηλέφωνο 2731044781.

 

                                                                                                     Κατ΄εντολή της Διοίκησης

                                                                                                            Ο αρμόδιος Γεωπόνος

                                                                                                                 Λάζαρης Φάνης

Εκτύπωση άρθρου