Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

17/05/2018

 

Ο Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης ¨ΛΑΚΩΝΙΑ¨ ενδιαφέρεται, για κάλυψη των αναγκών του, να προσλάβει πτυχιούχο Χημικό Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τα εξής προσόντα:

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 1. Πτυχίο Χημικού Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής.
 2. Γνώση Η/Υ (πιστοποιημένη), τουλάχιστον σε επίπεδο ECDL (windows, office, word, excel κλπ).
 3. Ξένη Γλώσσα: γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη) σε επίπεδο FIRST CERTIFICATE (LOWER).
 4. Για τους άρρενες υποχρεωτική συμπλήρωση των Στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.            

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος
 2. Γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη) σε επίπεδο CERTIFICATE OF PROFICIENCY
 3. Πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
 4. Η εντοπιότητα θα ληφθεί υπόψη.

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Πριν την επιλογή θα προηγηθεί προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Δ.Σ. και των Διευθυντών της Οργάνωσης.
 • Η πρόσληψη για την πλήρωση της θέσης θα γίνει επίσης με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των ΑΣΟ που ισχύει σήμερα.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, μαζί με βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου στο γραφείο του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ” (4ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100) ή και ηλεκτρονικά στο e-mail του Συνεταιρισμού logistirio@lakoniacoop.gr έως Παρασκευή  15 Ιουνίου 2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 27310 -44780 και 27310 - 44781 και στο e-mail: logistirio@lakoniacoop.gr.

 

                                                                             Για τον Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης

                                                                                                “ΛΑΚΩΝΙΑ”

 

                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                          Δημήτριος Δημάκος

Εκτύπωση άρθρου