Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

04/09/2014

Ενημερώνονται τα μέλη του Συνεταιρισμού που ενεργοποίησαν τα δικαιώματά τους  για το έτος 2014 στα γραφεία του ¨ΛΑΚΩΝΙΑ" όπως προσέλθουν να παραλάβουν τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και το τιμολόγιο εξόφλησης που έχει εκδοθεί από το φορέα υλοποίησης της ενεργοποίησης GAIA Επιχειρείν.

Για τον ΑΣΕΕ ΛΑΚΩΝΙΑ

Εκ της Διευθύνσεως.Εκτύπωση άρθρου