Διασφάλιση ποιότητας

Για την παραγωγή των χυμών «ΛΑΚΩΝΙΑ» ο Συνεταιρισμός έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας συστήματα ποιότητας και ασφάλειας με σκοπό την εξασφάλιση παραγωγής υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων.

 

Ο έλεγχος ξεκινά από το πρώτο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας αφού έχει εφαρμόσει από το 2008 και ανανεώνει κάθε έτος το ελληνικό σύστημα ποιότητας AGRO 2-1, 2-2 για τις καλλιέργειες πορτοκαλιών όλων των μελών του. Επίσης για τον ίδιο σκοπό από το 2009 εφαρμόζει το ευρωπαϊκό σύστημα GLOBAL GAP σε μεγάλη μερίδα παραγωγών – μελών του «ΛΑΚΩΝΙΑ».

 

Με την εφαρμογή των δύο αυτών συστημάτων ποιότητας κατά την παραγωγική διαδικασία των πορτοκαλιών εξασφαλίζεται η σωστή και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη των φρούτων και η απαλλαγή τους από οποιαδήποτε επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία χημικά κατάλοιπα.

 

Στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού και συγκεκριμένα στους χώρους του εκχυμωτηρίου, του συσκευαστηρίου νωπών φρούτων αλλά και στη μονάδα ασηπτικής συσκευασίας Tetra Pack εφαρμόζεται το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 για τη διασφάλιση της ασφάλειας των χυμών και των νωπών πορτοκαλιών, δηλαδή την επίτευξη προϊόντων ασφαλών για την υγεία των καταναλωτών. Ταυτόχρονα ο Αγροτικός Συνεταιρισμός “ΛΑΚΩΝΙΑ” είναι ένας από τους ελάχιστους παραγωγικούς φορείς της χώρας που είναι πιστοποιημένος με το ιδιαίτερα απαιτητικό και αυστηρό διεθνές πρότυπο FSSC 22000:2010 για την παραγωγή συμπυκνωμένου χυμού πορτοκαλιού και χυμών σε ασηπτικές συσκευασίες.

 

Παράλληλα σε όλους τους παραπάνω χώρους εργασίας εφαρμόζεται και το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσδοκώμενη υψηλή ποιότητα σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, προκειμένου να παρέχονται άριστα προϊόντα και υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και τους συνεργάτες της αγροτικής μας Οργάνωσης.

 

Τέλος ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει από το 2012 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004 σε όλες τις παραγωγικές του λειτουργίες, ανταποκρινόμενος στη φιλοπεριβαλλοντική ευαισθησία και στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, αφού με το συγκεκριμένο πρότυπο ελέγχονται όλες εκείνες οι δραστηριότητες και οι ανάλογες πρακτικές που ακολουθεί και έχουν επίδραση στο περιβάλλον.

 

Όλες οι διεθνείς πιστοποιήσεις κατά ISO του Συνεταιρισμού μας πραγματοποιούνται από τον Γερμανικό φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Εκτύπωση